GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel Verileriniz Hakkında

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Kişisel verilerinizin korunmasına çok önem veriyor ve verilerinizin üzerinde tam kontrol sağlamanız gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple, Kanun kapsamında Veri Sorumlusu/İşleyen sıfatını haiz Archon Programmatik House İnternet Reklam Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (“Archon”) olarak, Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere, bulunduğunuz https://archonph.com/ alan adlı web sitesine (“Site”), Archon Looks uygulamasına (‘‘Uygulama’’) ve iş modelimize ilişkin işbu gizlilik politikasını bilginize sunmaktayız. .

Archon olarak kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duyuyoruz ve korumak için gereken tüm idari/teknik önlemleri alıyoruz.

Site ve Uygulama bundan sonra birlikte ‘‘Platform’’ olarak anılacaktır. ‘‘Siz’’ ifadesi, Site ziyaretçilerini, Archon Looks Platform kullanıcılarını ve Archon’un sunduğu hizmetler kapsamında temas ettiği veri sahibi 3. kişileri kapsamaktadır.

Bu Gizlilik Politikası’nda yer alan tüm detayları anlamanız ve kabul etmeniz, size en iyi şekilde hizmet sunabilmemiz açısından büyük önem taşımakta. Archon Platformlarını kullanmaya devam ederek, kişisel verilerinizi aşağıda belirlenen hükümler dahilinde kullanmamıza izin verdiğinizi hatırlatırız. Eğer yazılı hükümler size uygun değilse, Platform’dan ayrılabilirsiniz.

Genel Olarak Archon İş Modeli Nasıl Çalışır?

Archon , partnerleri aracılığıyla yayıncıların ve reklam verenlerin doğru tüketiciler ile, tüketicilerin de doğru reklamlar ile etkileşime geçmesine yardımcı olan çevrimiçi davranışsal reklamcılık hizmeti sunar. Çevrimiçi davranışsal reklamcılık, internet üzerinde gerçekleştirmiş olduğunuz aktivitelerinizle ilgili bilgilerin, ilgi alanlarınıza göre diğer kullanıcılar ile birlikte gruplanmanız ve tarafınıza bu ilgi alanları doğrultusundaki reklamların gösterilmesi için kullanılmasıdır. Bu şekilde tüketicileri ilgi alanlarına girmeyen reklam kalabalığından ve zaman kaybından korumayı amaçlıyoruz.

İlgi alanlarınıza göre gruplanmanızın, doğrudan kimlik tespitinizin yapıldığı ve sizi tanıdığımız anlamına gelmediğini vurgulamak isteriz.

Site Ziyaretçilerimiz Bakımından;

Yalnızca Site’yi Ziyaret Ettiğinizde Hangi Kişisel Verileriniz Toplanıyor?

Cihaz/Girdi Bilgisi

Siteye eriştiğiniz anda, internet protokol adresi, alan adı, internet servis sağlayıcısı, tarayıcı bilgisi, Sitede ziyaret ettiğiniz sayfalar, cihazınıza ilişkin yazılımsal veya teknik bazı bilgileri otomatik olarak toplamaktayız.

Site’de yaptığınız işlemlerin saat ve tarih bilgileri de otomatik olarak toplanmakta ve saklanmaktadır.

Lokasyon

Siteye eriştiğiniz zaman bulunduğunuz şehir ve ülke bilgilerini görebilmekteyiz.

Yayıncılarımız Aracılığıyla Temas Ettiğimiz 3. Kişiler Bakımından;

Archon İş Modeli Dahilinde 3. Kişilerden Toplanan Veriler ve Toplanma Şekilleri Nelerdir?

Çerezler

Çerez, web sitesinden gönderilen ve tarama yaparken web tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanan küçük bir veri parçasıdır. Çerezler, web siteleri için durum bilgisini hatırlama veya tarama etkinliğinizi kaydetme (belirli düğmeleri tıklatma, giriş yapma veya geçmiş sayfalarda ziyaret edilen sayfaları kaydetme dahil) için güvenilir bir mekanizma olarak tasarlanmıştır.

Her çerez reklamcılık faaliyetlerinde kullanılması amacıyla yerleştirilmez; kullanım kolaylığı sağlama ve benzeri sebeplerle de yerleştirilebilir. Doğrudan bizim tarafımızdan takibi yapılan 1. parti çerezler olabileceği gibi, yeniden hedefleme yapan Criteo, Google Ads, RTB House gibi şirketlerin 3. parti çerezleri de kullanılabilmektedir.

Çerezler ile, ziyaret ettiğiniz web sitesi içeriği, yaptığınız anahtar sözcük aramaları, eticaret sitelerinde ilgilendiğiniz ürünler ve etkileşimde bulunduğunuz reklamlar gibi bilgiler toplanmaktadır. 

Pixel Tagleri

1x1 boyutunda bir pixel yardımı ile kullanıcının ziyaret ettiği sayfalara göre sınıflandırılması yapılabilir. Örneğin; finans haberlerine meraklıysanız ve finans haberlerini 3 kez ya da daha fazla ziyaret ettiyseniz, finans ile ciddi şekilde ilgileniyor olduğunuz sonucuna ulaşılarak finans içerikli reklamlar gösterilebilir.

3. Partilerin Sunucu ya da Data Platformu Aracılığıyla Yapmış Olduğu Hedeflemeler

Bazı yayıncılar, bizim bilgimiz veya kontrolümüz dışında olacak şekilde tarayıcınıza veya bilgisayarınıza çeşitli – reklam amaçlı olsun veya olmasın- çerezler yerleştirebilirler. Bu çerezlere erişimimiz olmadığından, bunlar bakımından herhangi bir sorumluluk taşımadığımızın altını çizmek isteriz.

Archon Looks Kullanıcıları Bakımından;

Archon Looks Kullanıcısı Olarak Hangi Kişisel Verilerim Toplanıyor?

Archon PH Ağına kabul edilmiş ve Archon Looks Kullanıcısı bir gerçek kişi iseniz, size ödeme yapabilmemiz ve iletişim sağlayabilmemiz amacıyla ad-soyad, adres, vergi numarası veya T.C. kimlik numarası, banka ve şube adı, IBAN numarası, e-posta adresi, telefon numarası, Archon Looks kullanıcı adı ve şifresi ile şirketimizle aranızdaki hizmet sözleşmenizdeki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için bağlantılı diğer verileri topluyor ve saklıyoruz. Tüm bu verilere, Archon Looks platformlarına giriş yaptığınızda erişebilir ve/veya değiştirebilirsiniz.

Archon Looks Kullanıcısı bir tüzel kişi iseniz, tüzel kişi adına hareket eden gerçek kişi temsilcinin yukarıda yazılı bilgilerini ve temsilciliğini kanıtlayan imza sirküleri ve benzeri bilgi ve belgeleri toplamamız gerekebilmektedir.

Tüm Archon Platformları Bakımından;

Hangi Amaçla Erişiyoruz?

Kişisel Verileriniz,

  • Çevrimiçi davranışsal reklamcılık hizmeti sunabilmemiz,

  • Sunulan hizmetlerin her daim iyileştirilmesi için toplanan verilerin istatistiksel çalışmalara konu edilmesi, böylelikle kullanıcı davranışlarının ve eğilimlerinin analiz edilebilmesi,

  • Yapabileceğiniz şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,

  • Gizlilik ve satış/hizmet politikamızdaki değişikliklerin bildirilerek sürekli olarak aydınlatılabilmeniz,

  • Sair mevzuat kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sair yasal veya sözleşmesel gereklilikler dolayısıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda yazılı saklama, toplama ve işleme amaçlarının devam ettiği sürece ve yasaların zorunlu kıldığı süreler boyunca saklanacak olup; amaçların veya yasal zorunlulukların ortadan kalktığı an anonim hale getirilecek veya silinecektir.

Verilerinizi Kime Aktarıyoruz?

• İş modelimizin amacına ulaşabilmesi ve böylelikle size daha iyi ve daha özelleştirilmiş bir deneyim sunabilmek adına ve pazarlama, istatistik analiz, denetim ve raporlama gibi amaçlarla çerezleri veya benzer izleme araçlarını da kullanan bazı üçüncü taraf hizmetlerini de kullanmaktayız. Şu anda, bu amaçların gerçekleştirilmesi için Google Ad Manager/AdX, Adform, Appnexus, Criteo, Index, Pubmatic, RTB House, Rubicon, Smart Ad Server, Taboola, Teads.tv kullanıyoruz; ancak bunların zaman içinde değişebileceğini hatırlatırız. Bu üçüncü partiler ile iş ortaklığı sözleşmesi imzalamaktayız; ancak bu kişilerin sunduğu hizmetler bakımından uyguladığı gizlilik politikalarından kesinlikle sorumlu olmadığımızın altını çizmek isteriz.

• Kişisel verileriniz, sair mevzuat kapsamında bu verileri talep etmeye yetkili kılınmış kamu kurum veya kuruluşları, mahkemeler ile ve avukatlarla denetçiler de dahil olmak üzere hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler veya iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile, yapılacak gizlilik sözleşmeleri çerçevesinde, yukarıda sayılan amaçlar ile sınırlı olmak üzere paylaşabilecektir. Bu 3. kişiler ile yapılacak anlaşmalar, kişisel verilerinizi koruyacak nitelik taşıyacaktır.

• ARCHON’un yönetiminin değişmesine sebep olacak bir işlemin gerçekleşmesi (birleşme, devralma, malvarlığı devri vb) durumunda, bilgilerinizi potansiyel alıcı kişilerle gizlilik sözleşmesi imzalayarak paylaşabiliriz.

Verileriniz Nerede Depolanıyor?

Sağladığınız tüm kişiler veriler, yukarıda bahsi geçen platformlarda konumlandırılmış olan sunucular üzerinde veya anlaşmalı diğer 3. kişilerin sağladığı güvenli sunucular üzerinde depolanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Hakkında Neler Yapabilirsiniz?

Başvuru ve Şikayet Hakkı


Dilediğiniz zaman Archon’a başvurarak;

a) Kendisi ile ilgili kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenen verilerine ilişkin her türlü bilgiyi talep etme,
c) Verilerin işlenme amaçlarını ve amaca uygun kullanıp kullanılmadıklarını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin düzeltilmesini, silinmesini/yok edilmesini ve bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Çerezleri Silme/İptal Etme

Çerezleri silme veya çerez yerleştirilmesini reddetme yetkisi sizdedir. Ancak tüm çerezleri silmek, web sitelerindeki kimi hizmetlere erişememenize sebep olabilir ve kişiselleştirilmiş reklamlar görmek yerine, ilgi alanlarınıza hitap etmeyen genel geçer reklamlar görmeye devam edeceğinize dikkat çekmek isteriz.

Çerez yerleşimini engellemek için tarayıcı ayarlarınızı ve/veya bilgisayar ayarlarınızı değiştirebilirsiniz

Doğrudan archonph.com aracılığıyla toplanan çerezlerin sonradan silinmesi veya hedeflenemez hale getirilmesi, yalnızca kullandığımız veri yönetim servisi aracılığı ile yapılabilmektedir

Sorumluluk

Tarafımızca alınan tüm üst düzey önlemlere rağmen, Archon Platformları aracılığıyla elde ettiğimiz bilgilerin güvenliğini garanti etmenin mümkün olmadığını hatırlatmak isteriz. Bu kapsamda Archon’un kontrolü dışında kalan herhangi bir siber saldırı veya hukuka aykırı eylem neticesinde verilerinizin ele geçirilmesi, kullanılması, değiştirilmesi, 3. kişilere aktarılması, ifşa edilmesi ve benzeri işlemlere maruz bırakılması durumunda Archon’un ve yöneticilerinin, bu durumu öğrendikten sonra 72 saat içinde size bildirimde bulunmaktan başka herhangi bir sorumluluğu doğmayacağını kabul etmektesiniz.

Politikamızdaki Değişiklikler

Archon, işbu Gizlilik Politikası’nda öngörülen hüküm ve şartları değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Bir değişiklik veya iptal durumunda en kısa sürede tarafınıza bildirimde bulunulacaktır.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikasında bahsi geçen haklarınızı kullanmak veya Gizlilik Politikasıyla ilgili herhangi bir görüşünüzü veya sorunuzu bildirmek için, info@archonph.com adresine e-posta yoluyla iletebilir veya Ortabayır Mah. Dereboyu Cad. No:6 Kat:2 D:15 Levent Life Residence 1, 34413 Kağıthane/İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta gönderebilirsiniz. Archon, taleplerinizi ivedilikle yerine getirmek için en yüksek çabayı sarf edecektir.

Çalışmaya nasıl başlayabilirim?

Lütfen aşağıdaki başvuru formumuzu doldurun. Daha sonra size nasıl katma değer sağlayabileceğimizi iletmek ve ödeme koşulları ile entegrasyon hakkında ayrıntılı bilgi verebilmek için en kısa sürede iletişime geçeceğiz.

Bize Katılın
×